За нас

Melly Jolly е основана през 2017 г. Причина за създаването ѝ е установената необходимост от повишаване на стандартите в обучението по английски език. Методологията на системите Jolly English и Jolly Phonics позволява бърз прогрес в развитието на комуникативните и фонологичните умения. Jolly Grammar надгражда с граматически структури и развива умения за писане на различни видове текстове. Затова именно тези системи са решението, с което мис Мели запознава учителите в България.

В началото методът се използва само в няколко училища с деца в предучилищна възраст и единствено в София. Днес методът е разпространен в над 30 училища, детски градини и езикови школи в столицата и извън нея.

За работа със системата са обучени повече от 100 учители.

От 2018 г. Melly Jolly e официален дистрибутор на продуктите за България. Компанията предоставя и консултиране с цел да се подберат най-подходящите материали спрямо възрастовите групи и нивото на развитие на децата.

Jolly визия

 

Ние сме лидер в създаването на качествени образователни програми.

Jolly мисия

 

Да предоставя възможност на всяко дете да учи чрез игра от всяка точка на света.

Кой стои зад Melly Jolly

Мелиха Чаушева /мис Мели/ e учител по английски език в предучилищен и начален етап повече от 13 години в различни двуезични и международни училища и организации за работа с деца.

Професионалният ѝ опит я довежда до идеята, че децата учат през непреодолимото си желание за откривателство и експеримент, в съчетание с тяхната динамична активност и естествено умение за усвояване чрез игра.

Съвременният профил на децата поставя пред нея предизвикателството да търси и обогатява преподавателската си практика. В резултат на това тя придобива квалификации като учител по Сугестопедия и Thinking-Based Learning (Методика за стимулиране на децата да използват логически връзки и да развиват мисленето си).

През годините Мелиха Чаушева е представител на чуждоезикови училища в България на международни форуми на COBIS (Съвет на британските международни училища) и в качеството си на ръководител на учителски екипи участва в дискусии по различни теми за когнитивното развитие, силата на движението и ранното чуждоезиково обучение

Съчетанието на преподавателски и мениджърски опит, както и нарастващата нужда от подкрепа на учители и родители, я довежда до дейности, свързани с индивидуално консултиране и до първи стъпки в сертификацирането и като международен инспектор към PENTA (независима образователна институция за обучение, консултации и услуги за инспекция в образованието в Англия и чужбина).

Следвайки професионалните си убеждения за повишаване на стандартите за грамотност на английски език, Мелиха Чаушева става сертифициран обучител по програмата Jolly Phonics за България през 2016 г. Jolly Phonics е система, която предлага синтетичен подход за усвояване на уменията за четене и писане, учи чрез мултисензорност и чрез структура на естествено надграждане.

Мелиха Чаушева организира обучения за повишаване на квалификацията на учители и родители, в които съчетава теория и практика, за да въведе участниците в реалната атмосфера на преподаване. Тя често гостува като лектор в различни европейски страни като част от общността на Jolly Learning.

Мелиха е единствен официален представител за България на учебните материали на Jolly Phonics, Jolly English и Jolly Grammar.

Нейната преподавателска философия се синтезира в думите „Когато учим под формата на игра, резултатите идват неусетно.

“Отнасям се към образованието като забавно занимание за всички участници – ученици, родители и учители.”


Мели

Основател / Професионален обучител | Melly Jolly