Методът Jolly Music

Jolly Music се основава на изпитаните принципи на унгарския композитор и музикален педагог Zoltán Kodály. Използвайки тази философия, Сирила Роусел и Дейвид Виндън, и двамата опитни практикуващи и учители по метода Kodály, разработиха програмата Jolly Music. Jolly Music е структурирана и прогресивна програма за преподаване на музикални умения на деца. Това е мултисензорна програма, като цялото обучение се извършва чрез пеене. Този подход позволява на децата незабавно да станат създатели на музика, без да е необходимо да се учат как да свирят на инструмент.

Чрез репертоар, базиран на стихчета и песни за детска площадка, децата осъзнават музикалните елементи, включително пулс, ритъм, височина, сила на звука и скорост. Дейностите и музикалните игри подпомагат мултисензорното обучение и правят уроците забавни. Уроците по пеене са внимателно структурирани, за да изградят ключови музикални умения за слушане, пеене в тон, вътрешен слух и в крайна сметка четене и писане на музика. Преподавана по този начин, музиката в класната стая ще изгради мотивация, ентусиазъм и увереност на децата и ще постави основата за удоволствие за цял живот.