Методът Jolly Grammar

Методът Jolly Grammar

Jolly Grammar надгражда знанията базирани на петте умения, които Jolly Phonics развива през първите години. Децата се запознават с последвателно надградени лингвистични модели, граматичнии категории и пунктуационни правила.

Системата е в приемственост с Jolly Phonics, което гарантира плавния преход към по-високо ниво знание и в същото време съхранява методическите мултисензорни компоненти в ученето, подпомагайки децата да се превърнат в уверени и независими с високи умения за писмено и устно изразяване.

Системата обхваща възрастта от 6-7 до 12-13 години.

Модели за надграждане/ Spelling/ Правопис

Уроците по правопис предоставят:

  • Разширяване и усъвършенстване на звуковите знания
  • Нови правописни модели
  • Струпване на съгласни
  • Кратки гласни
  • Срички